ДА на шарената аудитория!

„В спомените ми от 7-годишна

възраст се върти това, че приемах всички хора като еднакви с мен.

Мислeх си, че всеки преценява и реагира според обстоятелствата по един и същи начин. Мислeх си, че няма как видимото за мен да бъде невидимо за другия човек до мен. Учудвах се, когато реакцията или поведението на едни са неестествени за други.

Не си спомням кога съм схванала, че хората сме различни сами по себе си, уникални и цветни.

Днес екипът ни, обединен под шапката на рекламна агенция Я ПРИНТ, предлага ефективни решения за комуникация и реклама.  Днес, ние казваме ДА на шарената аудитория и сме ежедневно на линия, за да търсим услугата, стоката, събитието, закачката, подаръците и всичко, което може да я заинтригува.“

Рекламна агенция Я ПРИНТ работи от юли 2012 г.
Екипът ни е съставен от опитни специалисти в областта на комуникацията и рекламата.
Влагаме много професионализъм, творчество и креативност.
В ежедневното си общуване и работа по различни поръчки следваме линията – индивидуален подход, качество на услугата, точност, бързина и коректност.

Благодарим на всички наши клиенти и партньори!

Янка Димитрова – управител на Я ПРИНТ ЕООД