Външната реклама е тази, която привлича живия поток от пешеходци. Това е рекламата, която ще покани за посещение, ще привлече с определена акция, ще покаже послание или бранд. Ще наложи име, марка, цвят, картини…

Това е брандът на вашия магазин, офис, бизнес сграда и всички останали конструкции, които могат да дадат определена визуализация за определен период от време.

Външната реклама е тази, която може да привлече интереса и на шофьори или движещите се в превозни средства хора. Ако рекламата трябва да привлече внимание за много кратко време, то тя е необходимо да бъде с кратко послание и много запомняща се визуализация, лесно разбираема.

Новите и съвременни телхнологии дават множество възможности за привличане и задържане вниманието на клиентите, чрез външна реклама, като:

  • Билборд / Мегаборд
  • Транспортна реклама – автомобили, камиони, автобуси
  • Изграждане на рекламни съоръжения
  • Табели
  • Плажни знамена
  • Фолиа, перфофолиа
  • Обемни букви
  • Други