Този документ/публикация е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Я Принт ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Структурата за наблюдение и докладване.

  • Договор BG-RRP-3.005-6601-С01
  • Краен получател „Я ПРИНТ“ ЕООД
  • Обща стойност на договора: 6000 лв.
  • 100% безвъзмездно финансиране.
  • Начална дата: 03.07.23 г.
  • Дата на приключване 03.04.2024 г.
  • Управляващ орган:
    Министерство на иновациите и растежа.

СИЛНИТЕ НИ СТРАНИ

креативни идеи

творчески дизайн - графичен и web

индивидуален и различен целеви подход

богат опит

широк набор от възможности за рекламни материали, подаръци, бранд, принт

полезни контакти

коректно отношение

бързина при изпълнение на поръчките

УСЛУГИ

Важно е всеки отпечатан материал да насочва вниманието към предимствата и качествата на вашия продукт или услуга.
Външната реклама дава множество възможности за привличане и задържане на вниманието на клиентите.
Брандът е цялата визуална концепция, която ви прави уникални и забележими.
Не бързайте да купувате подаръци, ако искате да ги персонализирате!
Колкото по-добре представите дейността си на публиката, толкова повече продажби бихте имали.
Предлагаме цялостно интернет присъствие за Вашия бизнес.

ПОРТФОЛИО

Светът е шарен,
защото всеки от нас е уникален!

ПОЛЕЗНО

КЛИЕНТИ

КОНТАКТИ

„Я ПРИНТ“ ЕООД

088 8 415 630

agency@yaprint.bg

ПИШЕТЕ НИ

Изпрати